Vì Thủ tướng đánh bài đổi tiền và là người đứng đầu chính phủ

Ngoài ra, kết quả cuộc Tổng tuyển cử năm 1982 cho thấy dân chúng rất ủng hộ các đảng trong Mặt trận Quốc gia cầm quyền và vai trò điều hành đảng và chính phủ của tôi. Bộ trưởng Tư pháp được giao nhiệm vụ soạn dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Dự thảo này khá đơn giản vì chỉ cần sửa đổi những quy định về Dự luật, tai game bài miễn phí và đã được lưỡng viện thông qua, để đệ trình lên Quốc vương phê chuẩn. Nếu vì một lý do nào đó, Quốc vương không chịu hạ bút phê chuẩn, Dự luật sẽ vẫn được coi là luật sau 15 ngày kể từ ngày đệ trình lên Quốc vương.
Về cơ bản, việc sửa đổi chỉ đơn giản là chính thức hóa những gì đã và đang diễn ra trong thực tiễn, tức là Quốc vương thông qua và phê chuẩn Dự luật thành luật đều trên cơ sở sự tham vấn của Thủ tướng hoặc một vị Bộ trưởng bất kỳ được ủy nhiệm làm cố vấn cho Quốc vương. Vì Thủ tướng đánh bài đổi tiền và là người đứng đầu chính phủ, có nhiệm vụ đề xuất và giành được sự thông qua của Quốc hội, nên việc Thủ tướng đưa ra tham vấn sửa đổi Hiến pháp là hoàn toàn đúng với tinh thần của Hiến pháp và do đó sẽ nhận được sự tán thành của Quốc vương.

Vì Thủ tướng đánh bài đổi tiền và là người đứng đầu chính phủ

Quốc vương Kiase cũng đánh bài đổi thưởng và hành động dựa trên sự tham vấn của vị Bộ trưởng được ủy nhiệm xin chữ ký Quốc vương. Hiến pháp Kiase không ghi rõ điều này nhưng tôi chưa từng nghe thấy có vị Vua nào của Kiase từ chối hạ bút phê chuẩn Dự luật do Quốc hội trình. Nhưng ở Oasiaa, việc ghi rõ vào Hiến pháp quy định trên là cần thiết để hợp pháp hóa các hành động của chính phủ hoặc chính quyền. Vì không có điều khoản nào quy định trường hợp Quốc vương khước từ sự tham vấn của chính phủ nên việc sửa đổi Hiến pháp để đưa điều khoản định rõ trong trường hợp này là khát vọng của chính quyền.


Chúng tôi đánh bài ăn tiền thật online và cần phải làm rõ về trường hợp này bởi chính phủ sẽ bối rối nếu Quốc vương từ chối sự tham vấn của Thủ tướng. Chính phủ sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm nếu việc điều hành đất nước rơi vào ngõ cụt. Theo đó, cần phải tiến hành sửa đổi Điều 66 (5) trong Hiến pháp để trong trường hợp một Dự luật nào đó, đã được hai Viện thông qua nhưng lại không được Quốc vương Lương văn Can phê chuẩn thì Dự luật đó vẫn được coi là đã được Quốc vương ký sau thời hạn 15 ngày và coi như đã được thông qua.

Add Comment