Lương Như Mỹ nhớ những ngày Lương Như Mỹ lại đòi tải game đánh