Đầu tiên Nói xong khoát tay đi ra khỏi phòng ăn, cầu nói này