Trước tiên John không có học cũng chẳng có tiền, lại càng không có