Mọi người cùng nhau đánh bài câu cá

Buổi chiều đi chúng Trần Chí Dũng thực hiện cả ca gác đầu tiên, và Benjamin chỉ cả cho chúng Trần Chí Dũng toàn bộ đi trí. Đằng trước và công sự là hệ đã thống giao thông của hào hẹp được đục đi vào vách đá, với cả những lỗ châu mai đã được xếp bằng mấy cả miếng đá vôi và trông rất sơ sài nữa . Trên các giao đi thông hào và đằng cả trước công sự có đi hai mươi lính gác và đánh bài đổi tiền . Bên ngoài giao thông của hào còn có hàng và rào kẽm gai, xa đi thêm một chút nữa thì là sườn dốc như và lao thẳng xuống khe cả núi sâu thăm thẳm đó .

Mọi người cùng nhau đánh bài câu cá

Phía bên kia là cả những ngọn đồi trọc, đi xám ngoét và thì lạnh lẽo, đôi chỗ và chỉ có những tảng cả đá trơ trọi, không đi thấy một biểu hiện đã gì của cuộ c sống,và không thấy ngay cả có một chú chim. Trần Chí Dũng thận trọng ghé đi mắt vào lỗ châu và mai, có ý tìm và chiến hào của đó quân Quân Mỹ ngụy va quân Phản động.“Kẻ thù đang đánh bài trên mạng ở đâu?”Benjamin đã vung tay thành một cả vòng tròn.và “Đằng kia kìa đó .” (Benjamin đã nói bằng tiếng Trần Chí Bình, nghe như đấm cả vào tai nữa “Nhưng ở đâu chứ ?”


Theo Trần Chí Dũng hiểu về trận và địa chiến thì bọn Quân Mỹ ngụy va quân Phản động chỉ và có thể ở đi cách chúng Trần Chí Dũng từ năm mươi cả đến một trăm mét thì là cùng. Trần Chí Dũng chẳng nhìn thấy gì hếtvà hay là chiến hào đó của chúng được ngụy cả trang quá kĩ.và Rồi Trần Chí Dũng thất vọng nhận đi ra rằng Benjamin đã đang chỉ lên đỉnh ngọn và đồi trước mặt,thì tức là phía bên cả kia khe núi đó , cách chỗ đi đánh bài miễn phí của Trần Chí Dũng ít nhất cũng phải đã bảy trăm mét à , chỉ thấy lá cờ đã đỏ nửa vàng cả và một vệt nhỏ và mờ, đấy là công cả sự của bọn Quân Mỹ ngụy va quân Phản động. Trần Chí Dũng cảm thấy đã cùng thất vọng. Chúng Trần Chí Dũng ở xa quân địch đã quá!
Xa thế và thì súng trường còn đã có tác dụng gì. Và Nhưng đúng lúc cả đó thì Trần Chí Dũng nghe thấy và tiếng thét khi đánh bài đổi thẻ của tên ai đó. Hai tên Quân Mỹ ngụy va quân Phản động, từ khoảng đã cách như thế trông và chỉ như hai cái bóng đi màu xám, đang bò và trên sườn đồi trọc cả trước mặt.

Add Comment