Đánh cờ bạc Archive

Làm vua cần biết xử thế và nhậm pháp poker

  Chính việc coi trọng pháp lệnh đã giúp cho Tăng Quốc Phiên nổi

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật poker

Thái sử công thời Tư Mã Thiên đã nói về tuần sử là người

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI LÀM LÃNH ĐẠO

Tục ngữ có câu: Không có quy củ không thành tổ chức. Đây chính

Dụng thuật của Hàn Phi là như thế nào?

“Nhậm pháp” của Hàn Phi có khuynh hướng tư tưởng là qui phạm hoá

Quản lý vùng đất loạn lạc trong thời gian dài

Kinh dịch có viết: “An nhi bất vong nguy, tổn nhi bất vong vong,

Chính lệnh không thông suốt – chính trị kinh tế phức tạp

Tóm lại, chính lệnh là sự thể hiện xã hội trong các giai đoạn

Tiền là mạch máu quan trọng của một quốc gia

Một ví dụ khác, lương thực là sản phẩm đắc thù liên quan đến

Hiện tượng hiện nay “một cấp che một cấp”

Điểu làm cho mọi người phải suy nghĩ là hiện nay, hiện tượng “một
may loc khong khi 2

Hãy giữ sự cân bằng giữa “cho” và “nhận”

Trước tiên John không có học cũng chẳng có tiền, lại càng không có

Trong quân đội cần thưởng phạt nghiêm minh

Có thể thấy Tăng Quốc Phiên cũng là một vị nho học, thực hiện