Biết người dùng người là một khâu quan trọng trong việc quản lý ba cây

Đầu tiên

Biết người dùng người là một khâu quan trọng trong việc quản lý, có biết được hết tài năng của họ mới có thể sử dụng được hết tài năng đó, đồng thời mới có những biện pháp để họ phát triển tài năng của mình.

“Sử kí trần thừa tướng thế gia” có viết Trần Bình người Dương Vũ nay là huyện Dương vỏ tỉnh Hà Nam. Gia cảnh bần hàn, ham đọc sách lúc đầu đi theo Nguy Cừu sau là Hạng Vũ cuối cùng mới là Lưu Bang. Ông thông qua Nguy vô tri mà tiến cử cho Lưu Bang. Khi nói chuyện Lưu Bang thấy ông là người tài trí vô cùng vui mừng, hỏi: “Ở sở ông làm đến chức quan gì?” Trần Bình đáp: “Đô uý”. Ngay hôm đó nhận ông làm đô uý, sai làm tam thừa, chấn giữ hộ quân, chư tướng nghe thấy đểu bàn luận xôn sao nói: “Đại vương lấy một kẻ tiểu tốt bên Sở, chưa biết tài năng ra sao, mà đã phong làm trưởng giám sát hộ quân”. Lưu Bang nghe được càng hậu đãi Trần Bình.

may loc khong khi ideal

>> Đánh cờ bạc

Bên cạnh đó

Một thời gian sau các đại tướng như Chu Bột, Các Anh đều có ý kiến với Trần Bình, cho rằng Hán Vương trọng dụng Trần Bình là không thích đáng nói: “Trần Bình bể ngoài có vẻ đàng hoàng, như chiếc mũ ngọc tuy đẹp nhưng chưa chắc có. Thần nghe nói khi Trần Binh còn ở nhà đã cướp chị dâu ba cây, thờ nguy không dung, quay về Sở; Về Sở bất trung, nay lại về Hán. Nay đại vương phong cho ông ta làm hộ quân lệnh. Thẩn nghe nói Trần Bình thu tiền của quần chư hầu, ai có tiền thì xử tốt, ai không có tiển thì xử tệ. Nếu giữ hạng người này chỉ làm cho nước nhà loạn. Mong đại vương suy xét”.

>> Xem thêm: Chơi game ban ca ăn xu niềm đam mê không thể nào từ bỏ

Add Comment