NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI LÀM LÃNH ĐẠO

Tục ngữ có câu: Không có quy củ không thành tổ chức. Đây chính là qui luật. Là một người lãnh đạo, trong lúc yêu cầu hoặc ra lệnh cho cấp dưới hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, nhất định không được hành sự thô bạo, ép buộc người khác phải nghe theo.

Mua phụ kiện thời trang rẻ đẹp

Cũng không được lập lờ nước đôi, nói những lời không rõ ràng. Phải dùng hành động của mình để khiến người ta khâm phục, làm việc phải có những nguyên tắc nhất định.

Không được lập lờ nước đôi

Trong khi lãnh đạo phân công nhiệm vụ, người lãnh đạo nên hé mở cho cấp dưới thấy được mình kỷ vọng gì vào họ, nhưng khi đưa ra mệnh lệnh phải rõ ràng chính xác, không được lập lờ nước đôi, không nên có hai từ “có thể’.

Đọc thêm balo học sinh tiểu học

Có một số người trước khi đưa ra yêu cầu luôn thêm từ “có thể’, rõ ràng là khiến cho người khác băn khoăn không biết nên làm theo thế nào. Ví dụ như: “Ngày mai có một hội nghị, có thể anh nên tham gia”. Khi cấp dưới nghe thấy điểu này, sẽ có cảm giác đi cũng được mà không đi cũng được.

poker

Nếu không đi, lại sợ rằng đó là một cuộc họp quan trọng, nhưng nếu đi sợ rằng cuộc họp không quan trọng lại ảnh hưởng đến những việc quan trọng khác. Cấp dưới cũng không thể hỏi vặn lại cấp trên “có thể’ là nên đi hay không nên đi.

Mua ngay cặp đựng tài liệu online

Nếu hỏi như vậy rõ ràng là phê bình cấp trên ra lệnh không rõ ràng, chính xác, không hỏi rõ lại sợ cấp trên cho là tự ý hành động.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment