Dụng thuật của Hàn Phi là như thế nào?

“Nhậm pháp” của Hàn Phi có khuynh hướng tư tưởng là qui phạm hoá hành chính, đây là điểm bắt buộc. Hơn nữa, nó còn có ý là tất cả các quan thẩn và nhân dân đểu là nô bộc cho “pháp”.

Đọc thêm cách chọn balo học sinh mẫu giáo

Đầu tiên, theo như pháp lệnh thì quan thần có công thì được thưởng, có tội thì chịu phạt, từ đó ràng buộc hạn chế quan thẩn làm cho bọn họ không dám làm điều xằng bậy. Thứ hai, quan thẩn phải giữ đúng bổn phận của mình. Hàn Phi đã xuất phát từ mục đích bảo vệ uy quyển cho nhà vua mà đưa ra điều này.

poker

Chủ yếu là: Hết lòng trung thành với nhà vua. Có thể thấy phẩm chất của người quan thần trong tư tưởng của Hàn Phi chính là hết lòng phụng sự nhà vua, phục tùng ý chí của nhà vua. Theo như lí luận về mối quan hệ giữa vua quan thì khả năng có được người quan thần như vậy là rất ít. Hàn Phi hiểu rất rõ vể điểu này nên ông đã chỉ ra rằng “đã gọi là ‘trung thần thì không được làm gì nguy hại đến nhà vua”. Từ đó lấy phẩm chất đạo đức của quan thần hạn định trong việc hết lòng phụng sự nhà vua.

Tìm mua phụ kiện thể thao

Hàn Phi chủ trương, quan thần có âm mưu, nếu người khác biết mà không nói thì cũng coi là đồng tội. Ngoài ra Hàn Phi còn cho rằng quan thần còn phải giỏi trong việc khuyên can nhà vua.

Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Hàn Phi cho rằng nhà vua đưa ra pháp lệnh thì quan thần buộc phải tuân thủ và không được làm gì vượt quá phạm vi bổn phận của mình. Theo như cách nhìn của Hàn Phi thì “pháp” là chuẩn tắc duy nhất mà quan thần phải theo, về điểm này thì quan thần hoàn toàn biến thành một công cụ hợp pháp của nhà vua.

Tìm hiểu về cặp đựng laptop giá rẻ Hà Nội

Làm hết phận sự của mình. Hàn Phi yêu cầu “triều đình không được tuỳ tiện, quân lính không được từ nan”. Điểu này để nói quan thần không được ngại khó ngại khổ, phải làm hết chức trách của mình, giúp cho nhà vua giải trừ những lo lắng.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment