Làm vua cần biết xử thế và nhậm pháp poker

 

Chính việc coi trọng pháp lệnh đã giúp cho Tăng Quốc Phiên nổi danh nhưng đổng thời cũng bị nhiểu quan lại và người dân oán ghét. Nhưng Tăng Quốc Phiên không hể lùi bước, ông ta tin rằng chỉ có nghiêm minh, kiên trì với việc thực hiện pháp lệnh mới có thể bình ổn poker xã hội.

poker

Hàn Phi là người sống trong giai đoạn cuối của thời Chiến Quốc. Ông là nhà tư tưởng của Pháp gia. Ông đã đứng từ quan điểm của “pháp” mà phát biểu vể quan điểm riêng của mình đối với quân vương và quan thần. Ông cho rằng làm vua thì nên có đủ “xử thế, nhậm pháp, dụng thuật”

Xử thế:

Hàn Phi rất coi trọng vai trò của “thể’. Thông qua hình tượng ví dụ, ông muốn nói đến “thể’ có tính quan trọng như thế nào đối với một vị quân vương. “Người có ‘thể sẽ thu được thiên hạ”, có ‘°thế thì mới thu phục được lòng người”. Nếu nhà vua mất đi uy thế của mình thi cũng có nghĩa là mất đi sức mạnh, mất đi công cụ mà mình có thể dựa vào để cai trị, từ đó sẽ không tránh khỏi việc mất nước. Do vậy Hàn Phi nhấn mạnh vua phải giữ nghiêm vị thế của mình, nghĩa là phải nắm được đại quyển khiến cho người khác phải nể sợ.

Nhậm pháp:

Hàn Phi cho rằng “nhân chính” hay “bạo chính” đểu không có lợi với quốc gia mà phải nghĩ đến “quốc thái dân an”, tức là bắt buộc phải dùng Pháp trị. Nói theo cách của ông ta tức là “bao pháp xử thế tắc trị, bối pháp khuất thế tắc loạn”. Vậy thì Pháp là gì? Hàn Phi chủ trương lập pháp đẩu tiên nên có năng lực hiểu được những người dân bình thường và có năng lực thực tiễn, đây chính là những điểu cơ bản. Thứ hai là phải đưa ra pháp chế cụ thể, tường tận. Trước khi đưa ra pháp chế thì người lãnh đạo buộc phải không ngừng tranh luận để có được một pháp lệnh hiệu quả nhất. Điều này sẽ có lợi cho việc thực thi pháp lệnh. Một khi pháp lệnh được đưa ra thì phải thực hiện một cách kiên trì, quán triệt và đảm bảo cho tính bển vững của nó. Vậy thì lúc đó pháp lệnh mới được giữ vững.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment