Làm việc cần nghiêm minh mới hiệu quả được

“Lạp tục ở Trực Lệ thì bại hoại, sau khi thần đến đây, bắt buộc phải tiến hành chỉnh đốn, coi việc xử lí các vụ án còn tổn tại và cấm chỉ sự tuỳ ý phân bổ quan chức là những việc cần làm hàng đẩu. Pháp lệnh nghiêm minh, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm khắc.

Mua ví và dây lưng như thế nào?

Thần tự nhận thấy mình không phải là người “mặt sắt”, trong việc quản lí Giang Nam gần đây cũng rất khoan dung nhưng khi đến Trực Lệ thì phải làm thật nghiêm trở lại. Bọn tham quan thì chỉ biết bảo vệ bản thân, có kẻ còn trắng trợn mong được sự khoan dung. Tất cả đều nằm trong sự dự liệu của thần.

poker

Tuỳ lúc mà thần tự mình xét hỏi, tìm ra vấn để then chốt thì lập tức chỉnh đốn. Giả sử một năm rưỡi sau mà có sự chuyển biến tốt thì không khó mà đạt được mục tiêu ‘an dân thái bình’. Thẩn mới nhậm chức ở Trực Lệ đã biết nếu không dùng những biện pháp mạnh tay thì sẽ không trừng phạt được bọn tham quan. Đảy cũng là những dự tính của thần”.

Cập nhật xu hướng phụ kiện du lịch hè này

Để có thể thực hiện pháp lệnh nghiêm minh, Tăng Quốc Phiên không ngần ngại chém đầu tử tội, đây là những điều mọi người đều biết. Trên đây là bản tấu của Tăng Quốc Phiên vể việc trừng trị tham quan, là bản tấu vào ngày 17 tháng giêng năm Đồng Trị thứ 8 (1869). Sau đó đúng hai tháng, ồng ta một lần nữa lại tham tấu để luận tội quan lại tỉnh Trực Lệ: “Hơn một tháng trước thẩn đã thấy rất nhiều vị quan và nghe được từ họ những chuyện làm người ta phải khích lệ.

Tìm balo dây rút giá rẻ, thời trang

Hi vọng phong tục tác phong từ đó sẽ chuyển biến tốt lên. Bây giờ thần đưa lên hoàng thượng danh sách của mười một người phạm tội lớn, cung kính mời hoàng thượng xem. Mặc dù không phải thực sự hoàn toàn do thần thẩm vấn, nhưng thần đã dùng nhiều cách khác nhau và từ nhiều hướng, khi luận tội thần không dám có bất kì thành kiến nào hay nghe lời bất kì một ai. Ngoài ra còn có hơn 10 người nữa do chưa tra xét rõ tội nên khoảng hai hoặc ba tháng sau sẽ dâng lên hoàng thượng sau khi đã điều tra kĩ”.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment