Quản lý vùng đất loạn lạc trong thời gian dài

Kinh dịch có viết: “An nhi bất vong nguy, tổn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn”. Ngày nay, khi nước nhà thống nhất, nhân dân đoàn kết, cục diện ổn định thì không thể coi thường chính lệnh.

Tìm cặp học sinh siêu nhẹ nhập khẩu

Quản lý vùng đất loạn lạc trong thời gian dài.

Tăng Quốc Phiên chỉ ra rằng, muốn cai trị một quốc gia đang loạn lạc thì phải dùng pháp lệnh nghiêm minh. Muốn cai trị vùng đất đang loạn trong thời gian dài thì phải cho người dân một con đường sống.

Mua balo thời trang hàn quốc ở đâu?

“Sử kí Tư Mã Thiên” có nói về thời kì nhà Tần thịnh hành “khốc sử”, nguyên nhân là do xã hội đại loạn. Về điểm này, Tăng Quốc Phiên cũng đưa ra quan điểm là “trị loạn thế, dụng vong điển”. Một quốc gia chỉ có chỉnh đốn pháp lệnh, có xử phạt nghiêm minh mới có thể làm cho xã hội ổn định được. Quan điểm đó vẫn còn rẫt giá trị trong xã hội ngày nay.

Tìm balo du lịch thời trang

Tăng Quốc Phiên xét thấy quan lại ở các địa phương trước kia quá lười biếng, ngại việc, thường tích án không giải quyết, thậm chí không biết phân biệt tốt xấu, để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hoành hành ngang ngược. Do đó, chủ trương “trị loạn đế, dụng trọng điểm” rất công hiệu, bởi đây là cách dùng hình phạt nghiêm khắc để trừng phạt những phần tử không tuần theo pháp luật.

poker

Tăng Quốc Phiên từ sớm đã bất mãn với sự tham ô hủ bại của quan lại địa phương, quyết dùng các cơ quan tư pháp để thành lập cơ chế mới. Ông đã áp dụng các biện pháp vô cùng nghiêm minh, khiến không ít bọn quan lại phải khiếp sợ, bọn nịnh thần lớn nhỏ trong triểu phải dè chừng ông. Đến khi ông nhận chức tổng đốc Trực Lệ, ông vẫn duy trì tác phong này.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment