Chính lệnh không thông suốt – chính trị kinh tế phức tạp

Tóm lại, chính lệnh là sự thể hiện xã hội trong các giai đoạn chuyển tiếp giữa các thời kì, vừa là lợi ích chung nhưng cũng tạo ra nhiều mâu thuẫn, mà nguyên nhân chủ yếu gồm:

Một là, chế độ chỉ đạo hiện hành giữa trung ương và địa phương xuất hiện quan hệ “cùng nhau đối phó”.

Đọc thêm balo đựng laptop 15,6 inch

Có chuyên gia đã chỉ ra rằng tù khi cải cách mở cửa đến nay, tính độc lập và quyền tự quyết của chính quyển địa phương và một vài bộ ngành ngày một nâng cao, đã trở thành một chủ thể kinh tế xã hội độc lập, có mục tiêu phát triển riêng. Trong quan hệ giữa trung ương và địa phương, các cấp các ngành đã có sự chuyển biến to lớn, vừa là do trưốc kia lấy tổ chức hành chính làm cơ sở cho quan hệ hành chính, chuyển sang lấy thực thể kinh tế tương đối làm cơ sở cho quan hệ “cùng nhau đổi phó”.

Mua balo thời trang hàng hiệu như thế nào?

Một vài ngành và địa phương, vì lợi ích bản thân sẽ phải “mặc cả” với trung ương hay bộ ngành chủ quản, trong chính lệnh thì cắt xén, thậm chí bên ngoài vâng dạ nhưng bên trong lại chống đối. Trong quá trình thực thi chính lệnh, chủ nghĩa “địa phương”, đoàn thể nhỏ và lợi ích cá nhần luôn là trở ngại lớn. Ngoài ra, lãnh đạo một vài địa phương hoặc bộ ngành do tố chất ngày càng kém đi, cũng làm cho chính lệnh khó có thể thực thi đúng đắn.

Tìm hiểu về túi đựng ipad

Hai là, một số cán bộ địa phương và bộ ngành ngày càng xem nhẹ việc giảng dạy chính trị, chăm lo đại cục. Trong mắt một số người, việc nghiêm chỉnh chấp hành chính lệnh của Đảng “chỉ là những việc trong những năm tháng chiến tranh”, “là sản phẩm của nền kinh tế bao cấp”, “ai thật thà thì người đẫy chịu thiệt”.

poker

Ba là, khi chính lệnh được thực thi thì vẫn tồn tại trường hợp pháp lệnh mâu thuẫn với thực tế, làm cho việc chấp hành rất khó khăn. Mười mấy năm qua, nước ta đã đưa ra nhiều luật pháp, rất nhiều chính lệnh và chính sách để tạo nền móng cho sự nghiệp hiện đại hoá XHCN. Nhưng do một số luật, chính luật không đủ kĩ càng chặt chẽ nên việc thi hành gặp nhiều khó khăn.

Trang chủ: danhcobac.org

 

Add Comment