Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật poker

Thái sử công thời Tư Mã Thiên đã nói về tuần sử là người có thể lập pháp và hành pháp, hiểu được nguyên tắc lớn. Các triều đại về sau đểu thống nhất lấy nhân từ làm ân huệ, có lúc dùng những người yếu đuối làm sử quan, điều này hoàn toàn làm mất đi ý nghĩa vốn dĩ của tuần sử. Trong quân đôi, nguyên tắc làm tướng cũng nên nghiêm chỉnh lập trong việc lập pháp và hành pháp. Chế định pháp lệnh không khó, chấp hành mới khó. Mỗi lần đưa ra pháp lệnh mới phải nghiêm chỉnh chấp hành. Tăng Quốc Phiên về điểm này đã nói tới hai mặt:

Thứ nhất, phải đưa ra pháp lệnh nghiêm minh poker

Thứ hai, phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh.

“Không có quy củ, không thành tổ chức”, do vậy việc đựa ra pháp lệnh là rất quạn trọng. Nhưng nếu pháp lệnh đưa ra mà không được chấp hành thì cũng chỉ là mớ giấy lộn.

Trong tác chiến, tướng soái là người lãnh đạo trung tầm, thông qua việc đưa ra các hiệu lệnh, do vậy đối với quần lệnh thì không thể không chấp hành. Từ xUa đến nay, đó là ý thức của cái “tôi” của quân nhân, như vậy mới gọi là “quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức”, bởi “quần lệnh như sơn”, không thể kháng cự.

Một quốc gia, một đơn vị thì mệnh lệnh của thủ trưởng bắt buộc phải chấp hành. Chính sách của quốc gia phải được quán triệt thực hiện.

Chính lệnh là điều kiện cơ bản để quản lý một quốc gia, đông tây kim cổ đểu không ngoại lệ. Đảng và nhà nước ta từ khi thành lập đã nhấn mạnh việc thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nhấn mạnh việc cấp dưới phục tùng cấp trên, Đoàn, Đảng phục tùng nhân dân. Còn việc “lệnh hành cấm chỉ” (có lệnh thì phải thi hành) đã được ghi chép nhiều, mục đích là để giữ vững chính lệnh.

Trang chủ: danhcobac.org

poker

Add Comment